Skip Ribbon Commands
Skip to main content
MB BANK Trang Chủ > Tin tức > Posts
Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm là Quyền sử dụng đất và TS gắn liền với đất tại quận 5 và quận Thủ Đức, TP.HCM

Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBAMC) sẽ tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm theo Hợp đồng thế chấp tài sản số 34543.15.103.1935491.BD ngày 01/12/2015 và Hợp đồng thế chấp số 784.14.103.1935491.BD ngày 09/12/2014 và hợp đồng sửa đổi hợp đồng số 784.14.103.1935491.BD  ngày 30/11/2015 ký kết giữa Ông Nguyễn Hồng Phong và Bà Phan Thị Tú Anh với Ngân hàng TMCP Quân Đội- Chi Nhánh Sở Giao Dịch 2

Thông tin chi tiết, vui lòng xem file dưới đây:

TB THU GIU _ TU ANH (Q 5) 1.pdfTB THU GIU  TU ANH (Q 5)

TB THU GIU _TU ANH (Q THU DUC) 1.pdfTB THU GIU TU ANH (Q THU DUC)

Trợ giúp

Thông báo

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Báo cáo thường niên

Điều lệ

Hỏi đáp

Thông tin thị trường

Tài liệu biểu mẫu

Liên kết Website