Nhà đầu tư

Xem thêm >>

Phát triển

bền vững

Định hướng phát triển bền vững của MB xây dựng dựa trên thông lệ tốt tại Việt Nam về phát triển bền vững và tham chiếu tới 17 mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc, phù hợp với Chiến lược phát triển của MB giai đoạn 2022-2026, với phương châm “Tăng tốc số - Hấp dẫn khách hàng – Hiệp lực tập đoàn – An toàn bền vững. Thông tin chi tiết

XẾP HẠNG TÍN NHIỆM

Fitch Ratings
BB Định hạng tín nhiệm
b+ Định hạng sức mạnh độc lập
ỔN ĐỊNH

Triển vọng

Liên hệ

BỘ PHẬN QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

02462661088/ ext 3600
Tầng 18, 18 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
IR@mbbank.com.vn
placeMạng lưới monetization_onTỷ giá account_balanceChi trả kiều hối Lãi suất