MB 247 - Cách tiếp cận thông minh

Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm, MB247 luôn cam kết mang đến dịch vụ tốt nhất và đảm bảo bảo mật thông tin cho Quý Khách hàng.

Phục vụ 24/7

Phục vụ Quý khách hàng
24h/ngày, 7 ngày/ tuần và cả ngày lễ, Tết

Hỗ trợ khách hàng nước ngoài

Quý Khách là người nước ngoài
Có line tiếng Anh để phục vụ quý khách

Cung cấp các tiện ích

MB Bank cung cấp các tiện ích:
- Tư vấn, giải đáp thông tin sản phẩm, dịch vụ
- Hướng dẫn sử dụng các dịch vụ online
- Hỗ trợ khóa dịch vụ (thẻ, ngân hàng điện tử)
- Tiếp nhận tra soát các giao dịch
- Cung cấp dịch vụ truy vấn tự động
- Tiếp nhận mọi vướng mắc và khiếu nại

Thông tin và nội dung liên hệ

Lưu ý: Yêu cầu của quý khách sẽ được xử lý tối đa trong ngày làm việc tiếp theo. Với các yêu cầu gấp như khóa thẻ, khóa dịch vụ,...
Quý khách vui lòng liên hệ với MB247 theo số 1900545426
{{field.labelvn}} ! "{{field.labelvn}}" phải giữa {{field.min}} và {{field.max}} ký tự. Email không hợp lệ
"{{field.labelvn}}" phải nhỏ hơn {{field.max}} ký tự.
Mã xác thực
(*) Thông tin bắt buộc điền

MB 247 - Smart approach

With a dedicated staff, MB247 is committed to providing the best service and confidentiality for our Customers.

24/7 Service

Serving Customers
24h/day, 7 day/week and holidays

Support foreign customers

You are a foreigner
Have English line to serve you

Provide utilities

MB Bank provides utilities:
- Consulting, answering information products, services
- User guides for online services
- Key service support (card, e-banking)
- Receipt of transactions
- Provides automated query service
- Receive all complaints and complaints

Information and contact information

Note: Your request will be processed at the next business day. With prompt requirements such as card lock, service lock, ...
Please contact MB247 at 1900545426
{{field.labelen}} ! "{{field.labelen}}"right between {{field.min}} and {{field.max}} characters. Invalid email
"{{field.labelen}}" must be smaller {{field.max}} characters.
Capchar
(*) Required information
placeMạng lưới monetization_onTỷ giá account_balanceChi trả kiều hối Lãi suất